loading..
GEO Certified. Golf's Ecolabel for Course & Club Management Letas. Let Access Series Hill Side Golf Facebook Hill Side Golf Twitter Finnish Golf Course Owners Association Kansainvälinen Suomen Golfmuseo

Ympäristösertifiointi

GEO Sertifiointi
Golf Enviroment Organisation

"Uudehko teknologia yhdistettynä aktiiviseen ja tavoitehakuiseen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan varmistaa, että kentän toiminnoista ei aiheudu edes maatalouden harjoittamisen mittakaavaisia kuormituksia ympäristölle..
Kentän arjen toiminnoissa näkyy yhteinen sitoutuminen kestävän kehityksen ajatteluun."
-Kari Mattila, GEOSA, Accredited Verifier

 

Toimintatavat ympäristöasioissa

Hill Side Golf & Country Clubin toimintatavat ympäristöasioissa perustuvat tahtoon käyttää pitkäaikaisia ympäristöratkaisuja, milloin se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti hyväksyttävää.

Hill Side Golf & Country Clubin tavoite on, että ympäristövaikutukset golfkentästä ja muista toiminnoista ovat mahdollisimman pienet, huomioon ottaen klubin tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet. Ympäristöhankkeet eivät saa huonontaa kenttien pelilaatua huomattavasti.

 

Tämä tapahtuu erityisesti seuraavasti:

  • noudatamme ympäristönsuojelu- ja työturvallisuuslakeja ja asetuksia
  • toteutamme ympäristön kannalta optimaalisia toimenpiteitä ja otamme ympäristön huomioon asenteissamme
  • haluamme jatkuvasti löytää keinoja pienentää resurssien käyttöä ja siten vähennämme saastutusta ja jätteiden syntymistä
  • seuraamme jatkuvasti uusimpia keinoja ja tietämystä, jotta klubin toimintaa voidaan kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan,
  • käytämme hoitotapoja, jotka ovat ehkäiseviä, käytämme aikaisempaa puhtaampaa teknologiaa ja milloin mahdollista olemme hoitamatta/hävittämättä
  • keskitymme henkilökunnan työhyvinvointiin saavuttaaksemme mahdollisimman hyvän sitoutumisen ja toimintakyvyn työntekijöiden keskuudessa
  • tiedotamme klubin ympäristövaikutuksista ja käynnissä olevista toimenpiteistä ympäristön parantamiseksi kentällä ja sen ulkopuolella
  • tarkistamme toimintatavat joka toinen vuosi

 

Ympäristötyön tulokset sekä työn seuranta on julkista ja nähtävissä Golf Enviroment Organisationin sivuilla.

http://www.golfenvironment.org/clubs/hillsidegolfcountryclub