loading..
GEO Certified. Golf's Ecolabel for Course & Club Management Letas. Let Access Series Hill Side Golf Facebook Hill Side Golf Twitter Finnish Golf Course Owners Association Kansainvälinen Suomen Golfmuseo

CBA-laskenta kilpailutuloksissa

Computed Buffer Adjustment (CBA)


CBA säätää tasoitusryhmän buffer zonen paikkaa kilpailun tulosten perusteella. CBA-laskennan tulos voi olla +1, 0, -1, -2, -3 tai RO -4 (Reduction Only = vain vähennys).

 

Järjestelmän tavoitteena on ottaa huomioon olosuhteissa syntyvät erot. Jos kaikki pelaavat "huonosti" tasoitukseensa nähden, niin järjestelmä olettaa, että olosuhteet ovat olleet tavallista vaikeammat - tähänhän riittää vaikka se, että viheriöt ovat tavallista nopeammat ja kaikki joutuvat vaikeuksiin puttipelissään - vastaavasti kovin märkä kenttä saattaa lyhentää lyöntipituuksia kun rullit jäävät tulematta. Kuten CBA:n lukuarvoista voi päätellä, on tavallista, että olosuhteet ovat joltain osin tavallista vaikeammat, ja silloin CBA helpottaa kenttää laskennallisesti.

 

Esimerkiksi, jos pelaaja on pelannut kilpailussa tuloksen 32 pistettä, pelaajan tasoitusryhmän buffer zone on 36 - 34 pistettä ja kilpailun CBA on -2, on pelaajan buffer zone kilpailussa CBA:n vaikutuksesta 34 - 32 pistettä, eli pelaajan tasoitus ei muutu.

 

Vastaavasti, mikäli samainen pelaaja on pelannut kilpailussa 35 pistebogipistettä ja kilpailun CBA on -2, minkä vaikutuksesta buffer zone on yllä mainittu 34 - 32 pistettä, on pelaaja pelannut yhden pisteen alle tasoituksensa ja tasoitus laskee -0,1:lla.

 

Mikäli taas pelaaja on kerännyt 37 pistettä, mutta CBA on +1, siirtyy buffer zone kohtaan 37 - 35 pistettä, eli pelaaja on pelannut bufferiin, eikä tasoitus muutu.

 

Lisätietoa: www.golf.fi/tasoitus sekä EGA:n tasoitusmääräykset.

 

 

AHR - Tasoituksen vuositarkistus

Annual Handicap Review (AHR)

 

Joka vuosi kauden päätyttyä, tulee tasoitustoimikunnan tarkastaa kaikkien pelaajien tarkkatasoitukset. Jotta tasoituksesi tarkastetaan, tulee sinun palauttaa vähintään neljä (4) tasoituskierrostulosta. Sinulla sanotaan olevan tällöin aktiivinen tasoitus ja sinulla on tällöin oikeus ilmoittautua kilpailuihin, joissa vaaditaan EGA-tasoitusta. Vähintään kahdeksaa (8) tasoitustulosta (jos tarpeen, myös edellisen vuoden) käyttäen voidaan pelaajan suorituksia analysoida ja täten tasoitustasi voidaan säätää ylös- tai alaspäin tai jättää sellaiseksi.

 

AHR-laskennassa pelaajan tasoitukseen tehdään vuosikorjaus, jos pelin taso on kauden aikana joko heikentynyt tai parantunut huomattavasti.  Seuroja on ohjeistettu suorittamaan AHR-laskenta tammikuun loppuun mennessä.

 

AHR:n tarkoituksena on saattaa pelaajan tasoitus vastaamaan nopeammin joko äkillisesti heikentynyttä tai parantunutta taitotasoa. Suurimmalla osalla pelaajista AHR ei vaikuta tasoitukseen. Laskenta on tilastojen mukaan koskettanut noin 10-15 prosenttia pelaajista.

 

Vuositarkistuksessa pelaajan CBA-korjattujen tasoituskierrosten pistebogey-tuloksista lasketaan mediaani, jota verrataan Euroopan Golfliiton (EGA) määrittelemään ohjearvoon. Pohjoismaissa käytetään EGA:n antamia ohjearvoja, jotka poikkeavat muusta Euroopasta.

 

Jos mediaani on selvästi yli tai ali ohjearvon, pelaajan tasoitusta voidaan joko nostaa tai laskea yhdellä tai kahdella pykälällä. Jos kauden lopputasoitus on pienempi kuin alkutasoitus, AHR-tarkistus ei nosta tasoitusta missään tasoitusryhmässä.

 

Tasoituksen vuositarkistus tehdään kaikille Golfliiton jäsenseurojen jäsenille, jotka ovat pelanneet vähintään kahdeksan tasoituskierrosta päättyneellä kaudella. Jos kierroksia on pelattuna 4-7, laskennassa otetaan mukaan myös edellisen kauden viimeiset tasoituskierrokset siten, että laskennassa tulee huomioitua yhteensä kahdeksan kierrosta.

 

AHR-laskenta on pakollinen toimenpide kaikille EGA:n jäsenmaille. Kansallinen lajiliitto voi tehdä vuositarkistukseen poikkeuksen vain 1. tasoitusryhmän osalta. Suomen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on päättänyt, että pelaajan tasoitus ei voi AHR-laskennan myötä laskea (nousta voi) 1. tasoitusryhmässä tai pudota 2. tasoitusryhmästä 1. tasoitusryhmään. AHR-tarkistuksessa tasoitus ei siis voi laskea alle 4,5:n.

 

Lisätietoa: www.golf.fi/tasoitus sekä EGA:n tasoitusmääräykset.