loading..
GEO Certified. Golf's Ecolabel for Course & Club Management Letas. Let Access Series Hill Side Golf Facebook Hill Side Golf Twitter Finnish Golf Course Owners Association Kansainvälinen Suomen Golfmuseo

Peliohjesääntö 2018


Peliohjesäännön tarkoituksena on määrittää pelaamiseen liittyvät käytännöt kausittain yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Peliohjesäännön hyväksyy yhtiökokous.

Peliohjesäännössä määritellään yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot, määritellään pelioikeudet, asiakasryhmät, varaus- ja peruutusehdot.

 

Yhtiön kentillä pelaamisen yleiset ehdot

Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy (myöhemmin yhtiö) hallinnoi kahta 18-reikäistä golfkenttää, Par-3 kenttää sekä harjoitusalueita. 18-reikäiset kentät ovat Hill Course ja Valley Course ja Par-3 kenttä Piccolo Course.
Yhtiön kentillä pelaava sitoutuu noudattamaan sekä tässä peliohjesäännössä määriteltyä pelaamisen ehtoja sekä golfin yleistä etikettiä. Rikkomukset käsittelee tapauskohtaisesti toimitusjohtaja.

Yhtiön kentillä pelaavalla tulee olla jäsenyys joko suomalaisessa tai ulkomaalaisessa golfseurassa. Lisäksi vieraspelaajilta vaadittava tasoitusraja Hill Coursella on 36 tai alle ja Valley Coursella 54. Ryhmän suurin yhteenlaskettu tasoitus on 108.

Pelaajalla on oikeus varata itselle sekä vierailleen yksi lähtöaika per pelipäivä. Varaustilanteen mukaan on pelaaja oikeutettu varaamaan itselle sekä vierailleen paikanpäältä lähtöajan toiselle/kolmannelle kierrokselle pelipäivää kohden.
Varattavat lähtöajat määräytyvät caddiemasterin toimiston aukioloaikojen mukaan. Aamupelaaminen ennen caddiemasterin toimiston aukeamista on mahdollista ilmoittautumalla ennen kierrosta tekstiviestillä ja kierroksen jälkeen caddiemasterille. Iltapelaaminen on sallittua vain henkilökohtaisella pelioikeudella pelaavilta.

Par-3 kenttä Piccolo Coursella on oikeutettu pelaamaan ilman jäsen- ja tasoituskorttia. Kentälle ajanvaraus paikan päältä, ilmoittautuminen caddiemasterille.

Valley Coursea on mahdollista pelata myös 9-reikäisenä kenttänä. Pelaaminen aloitetaan caddiemasterin ilmoittamalta lyöntipaikalta normaalilla ajanvarauksella. Muut pelaamisen ehdot kuten täydellä kierroksella, pelikierroksen hinta hinnaston mukaisesti.

Kaikilla pelaajilla tulee olla pelioikeudestaan tunniste pelatessaan yhtiön kentillä. Tunniste kaudella 2018 on joko bägilätkä tai kassalta saatu tosite.

 

Pelioikeuden määritelmä

Pelioikeus on yhtiön osakkeen tuottama pelaamiseen liittyvä oikeus. A-, C- ja S-osakkeiden tuottamat pelioikeudet ovat henkilökohtaisia ja pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki pelaamiseen liittyvät vastikkeet ovat maksettuina ja osakkeen tuottamalle pelioikeudelle on nimetty pelaaja osakkeen omistajan toimesta. S-osakkeen tuottaman pelioikeutta voi käyttää ainoastaan 50 v. täyttäneet arkisin klo 8.00-14.00 lähdöillä. Muina aikoina S-osakkeen pelioikeudella pelaavalta veloitetaan puolikas green fee maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

B-osakkeen nimeämättömien pelioikeuksien käyttäminen edellyttää, että kaikki osakkeen pelaamiseen liittyvät vastikkeet ja maksut ovat maksettu. B-osakkeen pelioikeuden hallinnointitapa ja pelioikeuden käyttäjän tunnistaminen on määriteltävä ennen kuin pelioikeus voidaan ottaa käyttöön. Pelioikeuden hallinnointi caddiemasterin toimesta on maksullinen palvelu, joka voidaan veloittaa joko käyttäjältä tai laskuttaa osakkeen omistajalta käytön mukaan. Hallinnointimaksu kaudella 2018 on 20 euroa pelioikeuden käyttökertaa kohden.

Henkilökohtainen pelioikeus on mahdollista muuttaa 32-kerran sarjakortiksi. Sarjakortille voidaan nimetä neljä käyttäjää. Käyttäjää ei voi vaihtaa nimeämisen jälkeen, käyttäjiä voidaan lisätä sarjakortin käyttöönoton jälkeen. Sarjakortille nimetty pelaaja on oikeutettu tuomaan vieraspelaajia kortillaan ja hänen tulee olla läsnä, kun sarjakorttia käytetään. Sarjakortiksi muutettua pelioikeutta ei katsota henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi.

Osakkeenomistaja on velvollinen tekemään pelioikeusilmoituksen ennen kuin pelioikeus otetaan pelikäyttöön. Pelioikeuden käyttötavan voi ilmoittaa ennakkoon joko kirjallisesti, NexGolfissa, sähköpostilla tai nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella. Paikanpäällä tehty ilmoitus tehdään aina caddiemasterilta saatavalla kaavakkeella.
Pelioikeusilmoitus määrittää osakkeen tuottaman pelioikeuden käyttötavan ja käyttäjä(t) tulee olla ilmoitettu ja nimetty ennen pelaamista. Ilmoitettua käyttötapaa ja käyttäjää(t) ei ole mahdollista muuttaa kauden aikana

 

 

Asiakasryhmät

 

Avainasiakas

Avainasiakkaaksi yhtiö katsoo osakkaan, joka pelaa omalla henkilökohtaisella pelioikeudella. Oman osakkeen pelioikeutta käyttäväksi voidaan katsoa myös saman perheen omistuksessa oleva osake tai jos osakkeen omistaa yhtiö, tulee toimitusjohtajalle esittää selvitys sidonnaisuudesta osakkeen omistavaan yhtiöön. B-osakkeille voidaan määrittää kolme käyttäjää, jotka ovat avainasiakkaita.

Avainasiakkaana on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti
 • varaamaan lähtöajan 21 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen
 • tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan erikoishintaan
 • Hill Siden osakas –klubikorttiin ja sillä saataviin etuisuuksiin (Hill Siden punainen kortti)
 • tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen kulta- tai etukortin
 • erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla

 

Kausipelioikeus

Kausipelioikeutetuksi yhtiö katsoo pelaajan joka pelaa yhtiön osakkeen tuottamalla pelioikeudelle, mutta ei täytä avainasiakkuuden ehtoja.

Kausipelioikeudella on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti
 • varaamaan lähtöajan 7 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen.
 • tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen etukortin
 • Hill Siden klubikorttiin ja sillä saataviin etuisuuksiin. (Hill Siden vihreä kortti)

Kausipelioikeus voidaan määritellä myös koskemaan vain yhtä yhtiön hallinnoimista kentistä, edellä mainitut oikeudet koskevat kuitenkin koko käyttäjäryhmää.

 

Sarjakortti

Henkilökohtainen pelioikeus on mahdollista muuttaa sarjakortiksi, jossa on 32 pelikierrosta. Sarjakortille voidaan nimetä neljä käyttäjää, eikä sitä näin ollen katsota henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi muutoksen jälkeen. Sarjakortille on nimettävä käyttäjä ennen ensimmäistä käyttökertaa, lisäkäyttäjiä voi kuitenkin nimetä myöhemmin. Sarjakortilla voivat pelata myös muut kuin kortille nimetyt pelaajat, mutta vain kortille merkityn käyttäjän seurassa.

 

SARJAKORTIT JAETAAN KAHTEEN RYHMÄÄN:
SARJAKORTTI AVAINASIAKAS SEKÄ SARJAKORTTI.

Sarjakortti avainasiakkaaksi yhtiö katsoo pelaajan joka muuttaa oman osakkeensa pelioikeuden sarjakortiksi ja nimeää itsensä sarjakortin käyttäjäksi.

Sarjakortti avainasiakas on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä kortin käyttökertojen mukaisesti
 • varaamaan lähtöajan 21 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen
 • tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan erikoishintaan
 • Hill Siden osakas –klubikorttiin ja sillä saataviin etuisuuksiin (Hill Siden punainen kortti)
 • tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen hopea- tai etukortin
 • erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla

 

Sarjakortti asiakasryhmään yhtiö katsoo kuuluvan pelaajan joka on nimetty sarjakortille eikä täytä sarjakortti avainasiakkaan ehtoja.

Sarjakortille nimetty on oikeutettu:

 • pelaamaan yhtiön kentillä kortin käyttökertojen mukaisesti
 • varaamaan lähtöajan 7 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen
 • tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen etukortin
 • Erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla

 

Sarjakorttien yleiset ehdot

Sarjakorttia voidaan käyttää kierroksen maksuna normaalin ajanvarauksen kautta varatuille kierroksille sekä yksilökilpailuissa.

Sarjakortti voidaan määritellä myös koskemaan vain yhtä yhtiön hallinnoimista kentistä, edellä mainitut oikeudet koskevat kuitenkin koko käyttäjäryhmää.

 

Greenfee pelaaja

Greenfee pelaajiksi yhtiö katsoo kaikki pelaajat, joilla ei ole pelioikeussidonnaisuutta yhtiöön osakkeenomistuksen kautta. Greenfee pelaaja on velvoitettu maksamaan yhtiölle pelaamisestaan hinnaston mukaisen, kulloinkin voimassa olevan greenfee hinnan tai vuosipelioikeusmaksun. Yhtiö arvioi vuosipelioikeuden kulloinkin markkinoilla vallitsevaa hintaa ja pyrkii suhteuttamaan osakkaan laskutettavan peli- ja hoitovastikkeen määrän mahdollisimman lähelle arvioitua ulkoista vuosipelioikeuden hintaa.  Greenfee pelaaja on oikeutettu varamaan lähtöajan 5 päivää ennen pelipäivää

 

Varaus- ja peruutusehdot

Asiakasryhmien mukaiset varausoikeudet ovat määritelty kohdissa kentät ja asiakasryhmät. Varausehdot koskevat Hill ja Valley Coursea.

Lähtöaika tulee peruttaa viimeistään 12 tuntia ennen lähtöaikaa tai mahdollisen sairastapauksen tai vastaavan sattuessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Peruuttamattomasta lähtöajasta yhtiö laskuttaa pelaajalta 50 euron suuruisen greenfee maksun. Maksu voidaan periä myös varauksen tehneeltä pelaajalta, mikäli osa ryhmästä on paikalla ryhmän lähtöajalla.